• M2(システム) | SENSING
  濱邉 理玖
  Riku Hamabe
  hamabe.riku [at] cs28.cs.kobe-u.ac.jp
 • M2(システム) | SENSING
  安田 祐人
  Yuto Yasuda
  yasuda.yuto [at] cs28.cs.kobe-u.ac.jp
 • M2(システム) | IoT
  真鍋 歩夢
  Ayumu Manabe
  manabe.ayumu [at] cs28.cs.kobe-u.ac.jp